zondag 26 juni 2022 om 15.00 uur

Viering Heilig Avondmaal in 't Centrum
Voorganger(s): ds. Geke de Haan
Tekst(en): 1 Koningen 19: 19 – 21 Lukas 9: 51 - 62
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Erna Brinkman

Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2. de kerk

Orde van dienst:
Welkom
Psalm 103: 1
Stil gebed, bemoediging, groet
Psalm 103: 9
Gebed
Lied 387: 1 + 2 + 4 + 5
Bijbellezingenl: 1 Koningen 19: 19 – 21
                        Lukas 9: 51 – 62

Lied 836: 2 (oude melodie: LB 463: 2 )
Verkondiging
Pianospel
Lied 836/463: 4
Gebeden
Collecte
Viering Heilig Avondmaal
Lied 377: 1 + 5 + 6
Nodiging, we wensen elkaar de Vrede van Christus
Tafelgebed
Lied 405: 1 
het Onze Vader
Inzettingswoorden, we delen brood en wijn
Dankgebed
Slotlied 835: 1 + 4 
Zegen
Toelichting collecte
Deze zondag collecteren we voor Streekverband De Tien. Eén van de zes projecten die dit jaar door De Tien wordt gesteund is Stichting Elim.
Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. De twee voornaamste activiteiten van Stichting Elim zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. Een zuster organisatie aldaar in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten. Wilt u meer weten over Stichting Elim of de andere projecten kijk dan eens op de website van Streekverband de Tien. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

terug