zondag 19 juni 2022 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Tekst(en): Genesis 1: 1-28 & Johannes 1: 1-14 & Johannes 8: 1-16
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Christian Hutter

Collecte: 1. Dorcas 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied 314: 1 + 2
Stil gebed & bemoediging & groet
Aanvangslied 314: 3
1e Lezing: Genesis 1: 1-28
Lied 513: 1 + 2 + 3 + 4
Gebed
Lied 315: 1
2e Lezing: Johannes 1: 1-14
Lied 313: 1 + 2
Lied 43: 3 + 4
3e Lezing: Johannes 8: 1-16
Lied 119: 12 + 40
Lied 1010: 3 + 4
Lied 791: 1 + 2 + 4
Lied 345: 1 + 2 + 3
Gebed
Collecte & overige mededelingen
Slotlied 654: 1 + 6
Zegen
Amen, amen, amen


Toelichting collecte Dorcas
Dorcas heeft eigenlijk geen introductie. Vele Lierenaars zijn actief als vrijwilliger. As zondag collecteert de diaconie voor Dorcas. Naast het inzamelen van kleding is Dorcas ook actief in oorlogsgebieden.
Zoals in de Oekraïne.. Miljoenen mensen zijn gevlucht en er vallen steeds meer gewonde en dodelijke slachtoffers. Op dit moment domineren deze beelden het nieuws. En er zijn helaas nog zo veel meer conflicten en oorlogen in de wereld. Miljoenen mensen gaan gebukt onder de gevolgen van een oorlog of conflict in hun land.
In SyriëJemen en Ethiopië is bijvoorbeeld ook al jaren een burgeroorlog gaande. Veel mensen zijn ook hier op de vlucht geslagen voor het geweld, op zoek naar een veilige plek. Vaak hebben ze geen huis meer om in te wonen, verdienen ze nauwelijks geld en lijden ze honger.
Dorcas is er voor al deze mensen in nood. En juist ook voor hen die leven in landen waar weinig aandacht voor is. We bieden noodhulp én werken aan een oplossing voor de lange termijn. We delen voedsel uit en zorgen voor schoon drinkwater. Maar we bieden ook trainingen aan, zodat mensen een beroep kunnen uitoefenen en zelf een inkomen verdienen. We bieden psychosociale hulp aan mensen die te kampen hebben met een trauma.
Door aanwezig te zijn in landen als Oekraïne, Syrië, Ethiopië en Jemen zijn wij van blijvende betekenis voor mensen in nood.
Geef aan de collecte in de kerk. Of maak uw bijdrage over via de QR code of op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v.  PG De Lier o.v.v. Dorcas.
Meer weten: Dorcas | Voor mensen in nood  

terug