donderdag 26 mei 2022 om 09.30 uur

Hemelvaartsdag
Voorganger(s): ds. Geke de Haan
Tekst(en): Jesaja 55: 3 – 13 & Handelingen 1: 1 – 8 & Lukas 24: 50-52 & Handelingen 1: 9 – 14
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Henri Sneller

Beamer: Cees Vermeer
Streaming: Evert vd Berg
Collecte: 1. diaconie   2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

   
Orde van dienst:
vóór de dienst lied 275: 1 + 2
Welkom
Psalm 47: 2 + 3
Stil gebed, bemoediging, groet
Lied 663
Gebed
Oude Liedboek 231: 1 + 2
1 Wij knielen voor uw zetel neer,
   wij, Heer, en al uw leden,
   en eren U als onze Heer
   met lied'ren en gebeden.
   Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,  
   voor U, o Godsgetuige,
   o Eerstgeboren' uit de dood
   zich diep eerbiedig buige!
2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
   tot priesters hebt verheven,
   en ons de hoge rang, de moed
   van koningen gegeven,
   U zij de roem, U zij de lof,
   U d'eerkroon opgedragen!
   Geheel de aard' en 't hemelhof
   moet van uw eer gewagen.
Lezen: Jesaja 55: 3 – 13
Oude Liedboek 231: 3 + 4
3 U, die als Heer der heerlijkheid
   verreest tot heil der volken,
   verwachten wij in majesteit
   eens weder op de wolken.
   Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,  
   ook die Hem heeft doorsteken!
   Elk zal Hem juichend hulde biên
   of om ontferming smeken.
4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
   die dag zal zeker komen.
   Het licht, dat aan de kim verschijnt,
   wordt reeds van ver vernomen.
   Ja, halleluja, ja Hij komt!
   Juicht, mensen, englen, samen.
   Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,  
   juicht allen! Amen, Amen!
Lezen: Handelingen 1: 1 – 8
Lied 662: 1
Lezen: Lukas 24: 50-52
Lied 662: 3
Lezen: Handelingen 1: 9 – 14
Lied 662: 4
Verkondiging
Orgelspel
Lied 667: 1 + 2 + 3 + 5  
Gebeden, Onze Vader
Slotlied 666
Zegen

terug