zondag 12 juni 2022 om 19.00 uur

Top 2000 dienst
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): MatteĆ¼s 6: 25-34 & 1 KorintiĆ«rs 13: 4-9, 12
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer & Erik Elgersma
Organist: Top 2000 band

Medewerking: jongerenband onder leiding van Roy Harms, “onze” top2000-band
Beamer: Gertjan Pellikaan
Streamer: Herman Kassenberg
Collecte: 1. diaconie, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk
 
Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:  
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Het thema is ‘Back to the future’ (terug naar de toekomst). Het thema is de titel van een film uit 1985 en lijkt een tegenstelling in zich te dragen. Hoe kun je nu ‘terug’ naar de toekomst? In de film gaat het over reizen door de tijd. In deze dienst gaat het om onszelf en het telkens weer terugkeren naar onze en Gods toekomst. Het verleden kan een grote impact hebben. Gods toekomst kan op de achtergrond komen als we onze eigen plannen maken en uitstippelen. Zo maar twee voorbeelden van accenten die in deze dienst aan bod zullen komen. We hebben er mooi songs bij gezocht uit de lange lijst van de Top2000. Zet deze datum alvast in de agenda, want het belooft een mooi geheel te worden. 
Ds. Lennart van Berkel


Orde van dienst: 
Thema – Back tot he future        

 • Kaars aansteken en Welkom
 • Castle on the Hill – Ed Sheeran
 • Bemoediging en groet
 • Stef Bos - Is dit nu later (rustig) | (Kyrië – een ontgoochelende toekomst – maakbaarheid)
 • Gebed
 • Journey - Don’t stop believing | (Kyrië – het afgestompte leven, korte termijn, verdoofd)
 • Oasis - Don’t look back in anger | (blijf niet rancuneus) 
 • Leefregel – Lucas 6: 36-38
36Jezus zei ook: ‘Wees net als jullie Vader goed voor andere mensen. 37Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet veroordelen. Zeg niet dat andere mensen slecht zijn, dan zegt God dat ook niet over jou. Vergeef mensen als ze fouten maken, dan doet God dat ook. 38Geef, en je zult krijgen, meer dan je vast kunt houden! Want zo veel als jij aan anderen geeft, zo veel geeft God aan jou.’
 • Kensington - What lies ahead | (wegkomen uit het verleden – angst voor de toekomst)
 • Omslag
 • Klein orkest - Later is allang begonnen | (talenten durven inzetten)
 • Bijbellezing – Matteüs 6: 25-34
25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
 • The Korgis – Everybody’s got to learn sometime | (rustig)
 • Bijbellezing – 1 Korintiërs 13: 4-9, 12
4Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
5Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
6Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.
7Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.
8Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.
9Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt.
 
12Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent.
 • Huey Lewis and the news - The power of love |
 • Gebed
 • Marco Borsato - nooit meer een morgen zou zijn | (leven zoals het bedoeld is)
 • Slotlied - The Wizz - a brand new day | (nieuwe toekomst)
 • Zegen

bij de uitgang collecte:

terug